Tillbaka

ciklesonid
Alvesco

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Astma

Endast vid svårighet att hantera pulverinhalator. Kan övervägas vid återkommande problem med heshet eller svampinfektion i munhålan.

Förbehåll / Kommentar

Godkänd indikation enligt produktresumé är regelbunden behandling av astma från 12 års ålder. Medicinering med Alvesco som initial astmabehandling respektive endast vid behov är off label.Alvesco är en inhalationssteroid i sprayform med drivgasen Norfluran (HFA-134a). Alvesco är en inhalationssteroid i sprayform med drivgasen Norfluran (HFA-134a).

 

Ciklesonid är miljöklassificerat.

Ciklesonid godkändes 2005-01-14.

Motivering

Genom att behandla patienter med astma på steg 1–2 (inklusive endast episodiska besvär) med inhalationssteroid från start minskar antalet exacerbationer. Alvesco rekommenderas som regelbunden behandling vid astma steg 2 i andra hand där Flutiform (fast kombination av inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare) inte är ett alternativ.

Behandling av astma med inhalationssteroid har en gynnsam effekt på såväl symtom som exacerbationsfrekvens. Preparatet är väl dokumenterat såväl vad gäller effekt som biverkningar. Underhållsbehandling med inhalationssteroider vid astma minskar dödligheten och förbättrar hälsorelaterad livskvalitet. Effekten tilltar successivt under de första behandlingsveckorna. 

Resultat av en klinisk prövning visade signifikant lägre frekvens av oral candida och dysfoni jämfört med flutikasonpropionat. 

Generellt förordar expertgruppen pulverinhalatorer, då sprayinhalatorer kräver koordination mellan inandning och sprayning, men för vissa patienter kan sprayinhalator vara att föredra. Överväg alltid att använda spacer.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2020. Available from GINA
 2. Reddel HK, Busse WW, Pedersen S, Tan WC, Chen YZ, Jorup C et al. Should recommendations about starting inhaled corticosteroid treatment for mild asthma be based on symptom frequency: a post-hoc efficacy analysis of the START study. Lancet. 2017;14;389:157-166. PubMed
 3. O'Byrne PM, FitzGerald JM, Bateman ED, Barnes PJ, Zhong N, Keen C et al. Inhaled Combined Budesonide-Formoterol as Needed in Mild Asthma. N Engl J Med. 2018;378:1865-1876. PubMed
 4. Bateman ED, Reddel HK, FitzGerald JM. As-Needed Budesonide-Formoterol in Mild Asthma. N Engl J Med. 2018;379:898. PubMed
 5. Reddel HK, Ampon RD, Sawyer SM, Peters MJ. Risks associated with managing asthma without a preventer: urgent healthcare, poor asthma control and over-the-counter reliever use in a cross-sectional population survey. BMJ Open. 2017;7:e016688. PubMed
 6. Dahl R, Engelstatter R, Trebas-Pietras E, Kuna P. A 24-week comparison of low-dose ciclesonide and fluticasone propionate in mild to moderate asthma. Respir Med. 2010;104:1121-30. PubMed
 7. Boulet LP, Bateman ED, Voves R, Muller T, Wolf S, Engelstatter R. A randomized study comparing ciclesonide and fluticasone propionate in patients with moderate persistent asthma. Respir Med. 2007;101:1677-86. PubMed
 8. Buhl R, Vinkler I, Magyar P, Gyori Z, Rybacki C, Middle MV et al. Comparable efficacy of ciclesonide once daily versus fluticasone propionate twice daily in asthma. Pulm Pharmacol Ther. 2006;19:404-12. PubMed
 9. Magnussen H, Hofman J, Staneta P, Lawo JP, Hellwig M, Engelstatter R. Similar efficacy of ciclesonide once daily versus fluticasone propionate twice daily in patients with persistent asthma. J Asthma. 2007;44:555-63. PubMed
 10. Hansel TT, Benezet O, Kafe H, Ponitz HH, Cheung D, Engelstatter R, et al. A multinational, 12-week, randomized study comparing the efficacy and tolerability of ciclesonide and budesonide in patients with asthma. Clin Ther. 2006;28:906-20. PubMed
 11. Hoshino M. Comparison of effectiveness in ciclesonide and fluticasone propionate on small airway function in mild asthma. Allergol Int. 2010;59:59-66. PubMed
 12. Derom E, Louis R, Tiesler C, Engelstatter R, Kaufman JM, Joos GF. Effects of ciclesonide and fluticasone on cortisol secretion in patients with persistent asthma. Eur Respir J. 2009;33:1277-86. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar