Tillbaka

salbutamol
Airomir

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Astma

Endast vid svårighet att hantera pulverinhalator

Förbehåll / Kommentar

Läkemedlet bör endast ordineras att tas vid behov.

Airomir innehåller drivgasen Norfluran.

Salbutamol är miljöklassificerat.

Registrerat 960403.

Motivering

Den bronkdilaterande effekten vid akuta besvär är dokumenterat god. Effekten sätter in inom ett par minuter. 

Airomir används tillsammans med spacer till barn och andra patienter som har svårt att hantera pulverinhalatorer.

Salbutamol är inte förbjudet i samband med tävlingsidrott, se Röd-gröna listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning. SBU rapport nr 151; 2000. SBU 
  2. Rodrigo GJ, Nannini LJ. Comparison between nebulized adrenaline and beta2 agonists for the treatment of acute asthma. A meta-analysis of randomized trials. Am J Emerg Med. 2006;24:217-22. PubMed 
  3. Becker AB, Nelson NA, Simons FE. Inhaled salbutamol (albuterol) vs injected epinephrine in the treatment of acute asthma in children. J Pediatr. 1983;102:465-9. PubMed 
  4. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation 2015. Läkemedelsverket
  5. Chandra P, Paliwal L, Lodha R, Kabra SK. Comparison of terbutaline and salbutamol inhalation in children with mild or moderate acute exacerbation of asthma. Indian J Pediatr. 2004;71:961-3. PubMed
  6. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2020. Available from GINA
  7. Riksidrottsförbundet. Röd-gröna listan

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar