Tillbaka

budesonid
Giona Easyhaler

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Barndosering för Giona Easyhaler finns från 6 år.

Budesonid är miljöklassificerat.

Easyhaler är en pulverinhalator, som följaktligen saknar drivgas.

Registrerat 2004-07-09.

Motivering

Genom att behandla patienter med astma på steg 1–2 (inklusive endast episodiska besvär) med inhalationssteroid från start minskar antalet exacerbationer. Giona Easyhaler rekommenderas som vid behovsmedicinering i kombination med Buventol Easyhaler (kortverkande beta-2-stimulerare) i andra hand där Bufomix Easyhaler (fast kombination av inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare) inte är ett alternativ.

Behandling av astma med inhalationssteroid har en gynnsam effekt på såväl symtom som exacerbationsfrekvens hos barn och vuxna. Preparatet är väl dokumenterat såväl vad gäller effekt som biverkningar. Underhållsbehandling med inhalationssteroider vid astma minskar dödligheten och förbättrar hälsorelaterad livskvalitet. Effekten tilltar successivt under de första behandlingsveckorna. Skillnader i effekt och biverkningsprofil mellan inhalationssteroider saknar sannolikt klinisk betydelse hos vuxna vid låga till måttliga doser.

Inhalatorn har stor sortimentsbredd.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2020. Available from GINA
  2. Reddel HK, Busse WW, Pedersen S, Tan WC, Chen YZ, Jorup C et al. Should recommendations about starting inhaled corticosteroid treatment for mild asthma be based on symptom frequency: a post-hoc efficacy analysis of the START study. Lancet. 2017;14;389:157-166. PubMed
  3. O'Byrne PM, FitzGerald JM, Bateman ED, Barnes PJ, Zhong N, Keen C et al. Inhaled Combined Budesonide-Formoterol as Needed in Mild Asthma. N Engl J Med. 2018;378:1865-1876. PubMed
  4. Bateman ED, Reddel HK, FitzGerald JM. As-Needed Budesonide-Formoterol in Mild Asthma. N Engl J Med. 2018;379:898. PubMed
  5. Reddel HK, Ampon RD, Sawyer SM, Peters MJ. Risks associated with managing asthma without a preventer: urgent healthcare, poor asthma control and over-the-counter reliever use in a cross-sectional population survey. BMJ Open. 2017;7:e016688. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar