Astma hos vuxna och barn från 12 år

Hälsosamma levnadsvanor
•    Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendation om regelbunden fysisk aktivitet och begränsning av stillasittande. Rekommenderad fysisk aktivitet vid astma, Fyss. Överväg FaR.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet dygnet runt, även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje tillfälle. Utvärdera behandlingen med AKT (Astmakontrolltest), Viss.

Under graviditet och amning behandlas astma på samma sätt som annars.
Behandla allergi och astma under graviditet och amning, Janusinfo.

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.

Se även:
Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo
Astma hos vuxna
, Viss
Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar, Viss

Använd alltid inhalationssteroid vid astma hos vuxna och barn från 12 år. 
Läs mer >>

Steg 1

Vidbehovsmedicinering vid enstaka tillfällen och vid episodiska astmabesvär. 

För att motverka inflammation i alla stadier av astmasjukdomen rekommenderas inhalationssteroid i kombination med beta-2-stimulerare även vid vidbehovsmedicinering.

I första hand

Vid behov

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*

Bufomix Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Flutiform

spray (med spacer) 

*Långverkande beta-2-stimulerare

I andra hand

Vid behov

INHALATIONSSTEROID

Giona Easyhaler

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Buventol Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

INHALATIONSSTEROID

Alvesco

spray (med spacer). 

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Airomir

spray (med spacer). 

Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per månad.

Utvärdera effekten av behandlingen. Kontrollera inhalationstekniken vid utebliven effekt.

I första hand

Vid behov

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA

Bufomix Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Flutiform

spray (med spacer) 

I andra hand

INHALATIONSSTEROID - kontinuerlig behandling

Giona Easyhaler

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE - vid behov

Buventol Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

INHALATIONSSTEROID - kontinuerlig behandling

Alvesco

spray (med spacer). 

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE - vid behov

Airomir

spray (med spacer). 

Steg 3

Kontinuerlig behandling vid kvarstående astmabesvär

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA

Bufomix Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA

Flutiform

spray (med spacer)