Tillbaka

salbutamol
Buventol Easyhaler

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Läkemedlet bör endast ordineras att tas vid behov. Hög användning av luftrörsvidgare är ett varningstecken på underbehandling.

Barn: Från cirka 6 års ålder är barnet moget att hantera en Easyhaler.

Easyhaler är en pulverinhalator, som följaktligen saknar drivgas.

Salbutamol är miljöklassificerat.

Registrerat 970606.

Motivering

Den bronkdilaterande effekten vid akuta besvär är dokumenterat god. Effekten sätter in inom några minuter.

Easyhaler är en inhalator med god sortimentsbredd. Easyhaler-inhalatorn finns på alla steg i behandlingstrappan och har ett munstycke som även barn brukar kunna få in innanför tandraden.

Salbutamol är inte förbjudet i samband med tävlingsidrott, se Röd-gröna listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning, SBU-rapport nr 151, 2000. SBU 
  2. Rodrigo GJ, Nannini LJ. Comparison between nebulized adrenaline and beta2 agonists for the treatment of acute asthma. A meta-analysis of randomized trials. Am J Emerg Med. 2006;24:217-22. PubMed 
  3. Chandra P, Paliwal L, Lodha R, Kabra SK. Comparison of terbutaline and salbutamol inhalation in children with mild or moderate acute exacerbation of asthma. Indian J Pediatr. 2004;71:961-3. PubMed 
  4. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2020. Available from GINA
  5. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation 2015. Läkemedelsverket
  6. Riksidrottsförbundet. Röd-gröna listan

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar