Tillbaka

flutikason
Flutide Evohaler

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Underhållsbehandling av astma

Förbehåll / Kommentar

Till patienter som inte kan använda pulverinhalatorer.

Godkänd från ett års ålder.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Flutide Evohaler innehåller drivgasen Norfluran.

Flutikason är miljöklassificerat.

Godkännandedatum 2004-07-09.

Motivering

Inhalationssteroider förbättrar hälsorelaterad livskvalitet och minskar risken för död i astma hos vuxna och har gynnsam effekt på symtom och exacerbationer hos både vuxna och barn.

Inhalationssteroid i sprayform behövs till patienter som inte kan hantera pulverinhalatorer. Vid behandling av barn anses flutikason ha en mer gynnsam biverkningsprofil än beklometason.

Flutikason i sprayform är godkänt från ett års ålder medan ciklesonid har indikation från 12 år. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation 2015. Läkemedelsverket
  2. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning, SBU-rapport nr 151; 2000. SBU 
  3. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2020. Available from GINA

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar