Tillbaka

budesonid
Giona Easyhaler

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Behandling av astma med inhalationssteroid har en gynnsam effekt på såväl symtom som exacerbationsfrekvens hos barn och vuxna.

Barndosering för Giona Easyhaler finns från 6 år.

Easyhaler är en pulverinhalator, som följaktligen saknar drivgas.

Budesonid är miljöklassificerat.

Registrerat 2004-07-09.

Motivering

Behandling av astma med inhalationssteroid har en gynnsam effekt på såväl symtom som exacerbationsfrekvens hos barn och vuxna. Preparatet är väl dokumenterat såväl vad gäller effekt som biverkningar. Effekten tilltar successivt under de första behandlingsveckorna. 

Easyhaler är en inhalator med god sortimentsbredd.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation 2015. Läkemedelsverket
  2. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning, SBU-rapport nr 151; 2000. SBU 
  3. Schweisfurth H, Malinen A, Koskela T, Toivanen P, Ranki-Pesonen M; German Study Group. Comparison of two budesonide powder inhalers, Easyhaler and Turbuhaler, in steroid-naïve asthmatic patients. Respir. Med. 2002;96:599-606. PubMed 
  4. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2020. Available from GINA

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar