Tillbaka

emedastin
Emadine

2020-12-09 Expertgrupp ögonsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Allergisk konjunktivit

Förbehåll / Kommentar

Kan användas till barn över 3 år.

Miljörisk vid användning av emedastin kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Emadine är en H1-antagonist som har något bättre effekt än natriumkromoglikat, vilket dock är tillräckligt i många fall. Emadine bör vara ett andrahandspreparat, med hänsyn även till att det är dyrare.

Det finns också preparat med både mastcell-stabiliserande och H1-antagonistisk effekt, men ingen oberoende studie har visat att dessa preparat har en kliniskt bättre effekt än emedastin.

Emadine är prismässigt väl jämförbar med de nyare preparaten. Finns i såväl flaska som endosbehållare.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Borazan M, Karalezli A, Akova YA, Akman A, Kiyici H, Erbek SS. Efficacy of olopatadine HCI 0.1%, ketotifen fumarate 0.025%, epinastine HCI 0.05%, emedastine 0.05% and fluorometholone acetate 0.1% ophthalmic solutions for seasonal allergic conjunctivitis: a placebo-controlled environmental trial. Acta Ophthalmol. 2009 Aug;87(5):549-54. PubMed
  2. Abelson MB, McLaughlin JT, Gomes PJ. Antihistamines in ocular allergy: are they all created equal? Curr Allergy Asthma Rep. 2011 Jun;11(3):205-11. PubMed
  3. Bielory L. Ocular Allergy Guidlines: A practical treatment algorithm. Drugs 2002;62:1611-1634. PubMed
  4. D'Arienzo PA, Leonardi A, Bensch G. Randomized, double-masked, placebo-controlled comparison of the efficacy of emedastine difumarate 0.05% ophthalmic solution and ketotifen fumarate 0.025% ophthalmic solution in the human conjunctival allergen challenge model. Clin Ther. 2002;24(3):409-16. PubMed
  5. Horak F, Stübner P, Zieglmayer R, Kawina A, Moser M, Lanz R. Onset and Duration of Action of Ketotifen 0.025% and Emedastine 0.05% in Seasonal Allergic Conjunctivitis: Efficacy after Repeated Pollen Challenges in the Vienna Challenge Chamber. Clinical Drug Investigation 2003;23 (5):329-37. PubMed
  6. Netland PA, Leahy C, Krenzer KL. Emedastine ophthalmic solution 0.05% versus levocabastine ophthalmic suspension 0.05% in the treatment of allergic conjunctivitis using the conjunctival allergen challenge model. Am J Ophthalmol 2000;130(6):717-23. PubMed
  7. Secchi A, Ciprandi G, Leonardi A, Deschenes J, Abelson MB. Safety and efficacy comparison of emedastine 0.05% ophthalmic solution compared to levocabastine 0.05% ophthalmic suspension in pediatric subjects with allergic conjunctivitis. Emadine Study Group. Acta Ophthalmol Scand Suppl. 2000;(230):42-7. PubMed
  8. Secchi A, Leonardi A, Discepola M, Deschenes J, Abelson MB. An efficacy and tolerance comparison of emedastine difumarate 0.05% and levocabastine hydrochloride 0.05%: reducing chemosis and eyelid swelling in subjects with seasonal allergic conjunctivitis. Acta Ophtalmol Scand Suppl. 2000;230:48-51. PubMed
  9. Expertrådet för ögonsjukdomar. Riktlinjer för behandling av allergiska ögonreaktioner. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp ögonsjukdomar