Tillbaka

mometason
Mometason …, Aphiahsone, Mommox, Nasonex

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Allergisk rinit

Förbehåll / Kommentar

Det finns sex nasala steroider på marknaden: beklometason, budesonid, flutikasonfuroat, flutikasonpropionat, mometasonfuroat och triamcinolon. Budesonid finns i pulver- och vattenbaserad form, de övriga enbart vattenbaserade.

Mometason nässpray har glycerol tillsatt till sin vehikel vilket motverkar torrhet i nässlemhinnan.

Inled behandlingen med två spraydoser i varje näsborre på morgonen tills symtomen är under kontroll. Minska därefter till lägsta effektiva dos.

Nasonex kan användas från 6 år.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Mometason är miljöklassificerat.

Nasonex godkändes 1997-04-11.

Motivering

Nasal steroid har dokumenterat god effekt på nästäppa, nysning, klåda, sekretion och ögonbesvär. 

Expertgruppen har valt att rekommendera mometason på Kloka listan eftersom den är godkänd på indikationerna allergisk rinit, näspolypos, vasomotorisk rinit samt rinosinuit.

Mediantiden för insättande av klinisk effekt är 35,9 timmar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Penagos M, Compalati E, Tarantini F, Baena-Cagnani CE, Passalacqua G, Canonica GW. Efficacy of mometasone furoate nasal spray in the treatment of allergic rhinitis. Meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trials.  Allergy. 2008;63:1280-91. PubMed 
  2. Ratner PH, Meltzer EO, Teper A. Mometasone furoate nasal spray is safe and effective for 1-year treatment of children with perennial allergic rhinitis.  Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009;73:651-7. PubMed 
  3. Anolik R, Pearlman D, Teper A, Gates D. Mometasone furoate improves nasal and ocular symptoms of seasonal allergic rhinitis in adolescents.  Allergy Asthma Proc. 2009;30:406-12. PubMed 
  4. Seidman MD, Gurgel RK, Lin SY, Schwartz SR, Baroody FM, Bonner JR et al. Clinical practice guideline: allergic rhinitis executive summary. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015;152:197-206. PubMed
  5. Bousquet J, Hellings PW, Agache I, Bedbrook A, Bachert C, Bergmann KC, et al. ARIA 2016: Care pathways implementing emerging technologies for predictive medicine in rhinitis and asthma across the life cycle. Clin Transl Allergy (2016) 6:47. PubMed
  6.  Brożek JL, Bousquet J, Agache I, Agarwal A, Bachert C, Bosnic-Anticevich et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines-2016 revision. J Allergy Clin Immunol. 2017 Oct; 140(4):950-58. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar