Tillbaka

betametason*
Betametason ..., Betapred

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

För akutbehandling/korttidsbehandling.

Långtidsbehandling liksom täta/frekventa kurer bör först ges efter särskilt övervägande.

Välj i första hand prednisolon vid behandling av astma hos gravida för att minimera risken för fosterpåverkan.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Betametason är miljöklassficerat.

Motivering

Kliniskt väl beprövat preparat med välkänd effekt och biverkningsprofil.

Betametason påskyndar återhämtningen och motverkar återfall av astmaexacerbation.

Huvuddelen av de antiinflammatoriska effekterna anses vara medierade av påverkan på gentranskription via nukleära receptorer, och dessa effekter blir märkbara efter 6-8 timmar. Glukokortikoiderna beskrivs dock också kunna ha snabbt insättande effekter som medieras av membranbundna receptorer. Vasokonstriktion har föreslagits vara en snabb effekt som medieras av potentiering av noradrenerg neurotransmission till exempel i luftvägskärl.

Betametasons antiinflammatoriska potens är 25 och potens för natriumsparande 0,8 (om kortisol sätts till 1). Effektdurationen anges till lång, det vill säga 36-72 timmar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation 2015. Läkemedelsverket
  2. Doseringsanvisningar Viss 
  3. Goodman & Gilman's. The pharmacological basis of therapeutics, 11th ed. 2006. McGraw-Hill Companies Inc.
  4. Becker DE. Basic and Clinical Pharmacology of glucocorticosteroids. Anesth Prog 2013;60:25–32. PubMed
  5. Wanner A, Horvath G, Brieva JL, Kumar SD, and Mendes ES. Nongenomic Actions of Glucocorticosteroids on the Airway Vasculature in Asthma. Proc Am Thorac Soc 2004;1:235-8. PubMed
  6. Burton PJ, Waddell BJ. Dual function of 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase in placenta: modulating placental glucocorticoid passage and local steroid action. Biol Reprod. 1999 Feb;60(2):234-40. PubMed
  7. Beitins IZ, Bayard F, Ances IG, Kowarski A, Migeon CJ. The transplacental passage of prednisone and prednisolone in pregnancy near term. J Pediatr. 1972 Nov;81(5):936-45. PubMed
  8. Blanford AT, Murphy BE. In vitro metabolism of prednisolone, dexamethasone, betamethasone, and cortisol by the human placenta. Am J Obstet Gynecol. 1977 Feb 1;127(3):264-7. PubMed
  9. Anderson AB, Gennser G, Jeremy JY, Ohrlander S, Sayers L, Turnbull AC. Placental transfer and metabolism of betamethasone in human pregnancy. Obstet Gynecol. 1977 Apr;49(4):471-4. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar