Tillbaka

ipratropium
Atrovent

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bronkobstruktion

Förbehåll / Kommentar

Ipratropium bör inte användas tillsammans med långverkande antikolinergikum på grund av betydande risk för dosberoende antikolinerga biverkningar såsom urinretention och muntorrhet.

Godkänt från 6 år.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Atrovent spray innehåller drivgasen Norfluran.

Ipratropium är miljöklassificerat.

Atrovent spray är registrerat 781215

Motivering

Ipratropium är den enda kortverkande antikolinerga luftrörsvidgaren för inhalation. Effekten inträder inom 15 minuter.

För vuxna och barn med medel till svår exacerbation av astma, så gav kortverkande beta-2-agonister tillsammans med ipratropium färre sjukhusinläggningar och snabbare förbättring av PEF and FEV1 jämfört med bara beta-2-agonist.

För att doseringen av beta-2-stimuleraren ska kunna optimeras förordar expertrådet separata beredningar av salbutamol och ipratropiumbromid framför fasta kombinationer.

Spacer har lika god effekt som nebulisator samt är billig och enkel att använda.


Utredningsmaterial och referenser

  1. FitzGerald JM, Grunfeld A, Pare PD, Levy RD, Newhouse MT, Hodder R et al. The clinical efficacy of combination nebulized anticholinergic and adrenergic bronchodilators vs nebulized adrenergic bronchodilator alone in acute asthma. Chest 1997;111:311-5. PubMed
  2. Garrett JE, Town GI, Rodwell P, Kelly A-M. Nebulized salbutamol with and without ipratropium bromide in the treatment of acute asthma. J Allergy Clin Immunology 1997;100:165-70. PubMed
  3. Karpel JP, Schacter EN, Fanta C, Levey D, Spiro P, Aldrich T et al. A comparison of ipratropium and albuterol vs albuterol alone for the treatment of acute asthma. Chest 1996;110:611-6. PubMed
  4. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning. SBU-rapport nr 151; 2000. SBU
  5. Lin RY, Pesola GR, Bakalchuk L, Morgan JP, Heyl GT, Freyberg CW, et al. Superiority of ipratropium plus albuterol over albuterol alone in the Emergency Department Management of adult asthma: A randomized clinical trial. Annals of Emergency Medicine 1998;31:208-13. PubMed
  6. Lanes SF, Garrett JE, Wentworth CE, Fitzegerald JM, Karpel JP. The effect of adding ipratropium bromide to salbutamol in the treatment of acute asthma. A pooled analysis of three trials. Chest 1998;114:365-72. PubMed
  7. Griffiths B, Ducharme FM. Combined inhaled anticholinergics and short-acting beta2-agonists for initial treatment of acute asthma in children. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(8):CD000060. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar