Tillbaka

salbutamol
Salbutamol ..., Airomir, Ventoline

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bronkobstruktion

Förbehåll / Kommentar

Rekommendationen gäller nebulisatorvätska.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Salbutamol är miljöklassificerat.

Ventoline registrerades 821022.

Motivering

Den bronkdilaterande effekten vid akuta besvär är dokumenterat god. Effekten sätter in inom ett par minuter. 

Inhalationsbehandling med salbutamol har visats ha bättre effekt på lungfunktionen än intravenös tillförsel.

Salbutamol som lösning till nebulisator rekommenderas i andra hand då spray med spacer har lika god effekt som nebulisator samt är billig och enkel att använda.

Salbutamol är inte förbjudet i samband med tävlingsidrott, se Röd-gröna listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning. SBU-rapport nr 151; 2000. SBU
  2. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation 2015. Läkemedelsverket
  3. Griffiths B, Ducharme FM. Combined inhaled anticholinergics and short-acting beta2-agonists for initial treatment of acute asthma in children. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(8):CD000060. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar