.

Andningsvägar

 

Dagliga sköljningar av näshålan med koksaltlösning har gynnsam effekt vid långvariga besvär från näsa och bihålor. Information om hjälpmedel kan fås på apotek.

Lär patienten korrekt sprayteknik. 

Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo

 

.

Nasala steroider är effektivare än perorala antihistaminer mot nästäppa.

ANTIHISTAMIN

Desloratadin …, Aerius Dasselta

NASAL STEROID

Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.

Mometason …, Aphiahsone Mommox
Nasonex

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

ÖGONDROPPAR

Vid milda besvär och som tillägg till farmakologisk behandling kan tårsubstitut lindra. Natriumkromoglikat har inte en omedelbar effekt. Behandlingen bör därför helst påbörjas före förväntad exponering för allergen och lämpar sig för dem som har långdragna besvär. Vid kortvarig exponering kan antihistaminögondroppar vara att föredra. Kombinationsbehandling med antihistamintabletter och ögondroppar mot allergi ger en additiv effekt.

I första hand

Lecrolyn, Lomudal
Lecrolyn Sine

I andra hand - vid otillräcklig effekt

Emadine

NASAL STEROID

Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.

Mometason …, Aphiahsone Mommox
Nasonex

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

LOKALT ANTIKOLINERGIKUM

Vid hypersekretion

Atrovent Nasal

NASAL STEROID

Mometason …, Aphiahsone Mommox
Nasonex

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Hos patienter med återkommande akuta episoder av rinosinuit kan förebyggande behandling med nasal steroid prövas.

NASAL STEROID

Mometason …, Aphiahsone Mommox
Nasonex

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Akut maxillarsinuit, Akut streptokocktonsillit, Recidiv av streptokocktonsillit, se rubriken Övre luftvägsinfektioner i avsnittet Infektioner.

Betametason ..., Betapred

Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.

Hälsosamma levnadsvanor
•    Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendation om regelbunden fysisk aktivitet och begränsning av stillasittande. Rekommenderad fysisk aktivitet vid astma, Fyss. Överväg FaR.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet dygnet runt, även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje tillfälle. Utvärdera behandlingen med AKT (Astmakontrolltest), Viss.

Under graviditet och amning behandlas astma på samma sätt som annars.
Behandla allergi och astma under graviditet och amning, Janusinfo.

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.

Se även:
Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo
Astma hos vuxna
, Viss
Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar, Viss

Använd alltid inhalationssteroid vid astma hos vuxna och barn från 12 år. 
Läs mer >>

Steg 1

Vidbehovsmedicinering vid enstaka tillfällen och vid episodiska astmabesvär. 

För att motverka inflammation i alla stadier av astmasjukdomen rekommenderas inhalationssteroid i kombination med beta-2-stimulerare även vid vidbehovsmedicinering.

I första hand

Vid behov

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*

Bufomix Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Flutiform

spray (med spacer) 

*Långverkande beta-2-stimulerare

I andra hand

Vid behov

INHALATIONSSTEROID

Giona Easyhaler

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Buventol Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

INHALATIONSSTEROID

Alvesco

spray (med spacer). 

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Airomir

spray (med spacer). 

Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per månad.

Utvärdera effekten av behandlingen. Kontrollera inhalationstekniken vid utebliven effekt.

I första hand

Vid behov

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA

Bufomix Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Flutiform

spray (med spacer) 

I andra hand

INHALATIONSSTEROID - kontinuerlig behandling

Giona Easyhaler

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE - vid behov

Buventol Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

INHALATIONSSTEROID - kontinuerlig behandling

Alvesco

spray (med spacer). 

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE - vid behov

Airomir

spray (med spacer). 

Steg 3

Kontinuerlig behandling vid kvarstående astmabesvär

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA

Bufomix Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA

Flutiform

spray (med spacer) 

Hälsosamma levnadsvanor

•    Vid rökning, rekommendera rökstopp för dem i hemmet som röker och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendation om regelbunden fysisk aktivitet och begränsning av stillasittande. Rekommenderad fysisk aktivitet vid  astma, Fyss. Överväg FaR.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet dygnet runt, även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. För barn i åldern 4–11 år, utvärdera behandlingen med AKT (Astmakontrolltest för barn mellan 4 och 11 år).

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. Till barn under 4 år bör även mask förskrivas.
Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.

Se även:
Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo
Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar, Viss

Barn 6 månader - 5 år

Lindriga infektionsutlösta besvär - vid behov

Airomir

spray (med spacer)

Episodisk astma - cirka 10 dagars behandling

I första hand

INHALATIONSSTEROID

Flutide Evohaler

spray (med spacer). Från 1 års ålder.

I andra hand

LEUKOTRIENANTAGONIST

Montelukast …, Singulair

Utvärdera effekten av behandlingen. Om barnet fortfarande har besvär efter cirka 10 dagars behandling bör barnläkare konsulteras.

Om behov av behandling föreligger mer än 4 gånger per år är kontakt med barnläkare indicerad.

Barn 6-11 år - Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per månad

Vid behov

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Buventol Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Airomir

spray (med spacer) 

Överväg inhalationssteroid i låg dos vid besvär >2 gånger per månad eller anamnes på exacerbation.

Barn 6-11 år - Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per månad

Tillägg till steg 1

Utvärdera effekten av behandlingen. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje tillfälle.

I första hand

INHALATIONSSTEROIDER

Giona Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Flutide Evohaler

spray (med spacer). 

I andra hand

LEUKOTRIENANTAGONIST

Montelukast …, Singulair


Barn 6-11 år - Steg 3

Vid kvarstående astmabesvär kontakta barnläkare.

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkla att använda, prisvärda och kan vara fördelaktiga för att minska smittspridning.

I första hand

Airomir

spray (med spacer)

Atrovent

spray (med spacer)

I andra hand

Salbutamol ..., Airomir Ventoline

lösning för nebulisator

Atrovent, Ipraxa

lösning för nebulisator

PERORALA STEROIDER

Betametason ..., Betapred
Prednisolon ...

*Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.

Se även:
Astma – akut anfall hos vuxna, Viss
Astma – akut hos barn och ungdomar, Viss

Hälsosamma levnadsvanor
•    Rökstopp bromsar sjukdomens progress och är den enskilt viktigaste åtgärden. Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Fysisk aktivitet är viktigt i alla stadier av sjukdomen. Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendation om regelbunden fysisk aktivitet och begränsning av stillasittande. Rekommenderad fysisk aktivitet vid KOL, Fyss. Överväg FaR.
•    Erbjud patientutbildning och kontakt med fysioterapeut.
•    Nutrition. Relaterat till sjukdomens progress kan det föreligga risk för undervikt och undernäring. Detta kan bero på ökat energibehov, lågt energiintag och minskad aptit. En utökad nutritionsbedömning kan behövas för individuella råd hos en dietist.

Långverkande luftrörsvidgare är basen i läkemedelsbehandlingen. Målet med behandlingen är att minska symtomen, förhindra exacerbationer och förbättra livskvaliteten. För patienter som kan inhalera korrekt och med tillräcklig kraft är pulverinhalator att föredra, annars bör sprayinhalator med spacer prövas. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje tillfälle.

KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Viss
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), Läkemedelsverket

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.
Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo

GOLD A

Lindriga eller sporadiska symtom (CAT<10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året

Vidbehovsmedicinering

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Buventol Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Airomir

spray (med spacer)

KORTVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM

Atrovent

spray (med spacer)

Bör inte användas tillsammans med långverkande antikolinergikum.

GOLD B

Betydande symtom (CAT≥10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året

GOLD B – betydande symtom och FEV1 ≥50 %
GOLD C – lindriga eller sporadiska symtom och FEV1 <50 %

Underhållsbehandling

I första hand

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

Incruse Ellipta

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Spiriva Respimat

spray (med spacer)

I andra hand - vid biverkningar

LÅNGVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (LABA)

Onbrez Breezhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Serevent Evohaler

spray (med spacer)

I andra hand - vid fortsatta symtom


KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Spiolto Respimat

spray (med spacer)

GOLD C

Lindriga symtom (CAT<10 p) och ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i slutenvård senaste året.

Underhållsbehandling

I första hand

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

Incruse Ellipta

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Spiriva Respimat

spray (med spacer)

I andra hand

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Spiolto Respimat

spray (med spacer)

GOLD D

Betydande symtom (CAT≥10 p) och ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i slutenvård senaste året.

I första hand

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Spiolto Respimat

spray (med spacer)

I andra hand - vid fortsatta exacerbationer

Tillägg av ICS ger en något ökad risk för pneumoni.

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA + LABA + ICS

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Trimbow

spray (med spacer)

Vid kronisk bronkit, ≥2 exacerbationer per år och FEV1 <50% av förväntat

Tillägg av

Roflumilast..., Daxas

.

.

Akutbehandling/korttidsbehandling av KOL

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkla att använda, prisvärda och kan vara fördelaktiga för att minska smittspridning.

I första hand

Airomir

spray (med spacer)

Atrovent

spray (med spacer)

I andra hand

Salbutamol ..., Airomir Ventoline

lösning för nebulisator

Atrovent, Ipraxa

lösning för nebulisator

PERORALA STEROIDER

Betametason ..., Betapred
Prednisolon ...

*Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela. 

Nedre luftvägsinfektioner, se avsnittet Infektioner.

KOL – akut behandling exacerbation, Viss