Anafylaxi och svår allergisk reaktion

.

.

Vid akut allergisk reaktion är adrenalin det viktigaste läkemedlet. Ges
tidigt och intramuskulärt i låret. Det är viktigt att patienten lär sig
använda injektionspennan. Patienten ska alltid ha två adrenalinpennor
till hands, eftersom injektionen kan behöva upprepas. Uppmärksamma
patienten på att kontrollera utgångsdatum på förpackningen vid varje expeditionstillfälle på apotek. Återkommande leveransproblem innebär att patienten med kort varsel kan behöva byta typ av injektionspenna. Säkerställ att patienten kan hantera injektionspennan.

Åtgärder vid anafylaxi, Viss

Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling, Svenska föreningen för allergologi, SFFA

Adrenalinpennor, instruktionsfilmer på Janusinfo

ADRENALIN

Emerade

injektionspenna

Epipen, Epipen jr

injektionspenna

Jext

injektionspenna

Adrenalin Mylan

1 mg/ml im

ANTIHISTAMIN

Desloratadin …, Aerius Dasselta

STEROID

Betametason ..., Betapred tablett
Betapred inj
Prednisolon...

*Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.