Tillbaka

amitriptylin
Amitriptylin …, Saroten

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Neuropatisk smärta.

Förbehåll / Kommentar

För att minska biverkningarna rekommenderas långsam upptrappning med en startdos på 10 mg administrerat på kvällen. Dosen kan ökas veckovis med 10 mg. Individuell dostitrering utifrån effekt och biverkning. För flertalet av patienterna räcker 10–30 mg. Risk för kognitiva biverkningar och hjärtbiverkningar.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Amitriptylin är miljöklassificerat.

Motivering

Ett antal läkemedel har studerats vid neuropatisk smärta, däribland amitriptylin, gabapentin och duloxetin. NNT för smärtlindring, ofta mätt som 50% smärtreduktion i studier 4-12 veckor, är relativt likvärdiga mellan substanserna, cirka 3-6 vid indikationen smärtsam diabetesneuropati. Effekten av amitriptylin är väldokumenterad vid olika typer av neuropatisk smärta, inklusive central smärta efter stroke och smärta efter nervskada och är ett naturligt förstahandsval. NNT för avbrytande av studien på grund av biverkningar (=NNH) för duloxetin, amitriptylin och gabapentin har i metaanalyser rapporterats vara 18, 28, respektive 30.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Irving G, Tanenberg RJ, Raskin J, Risser RC, Malcolm S. S. Comparative safety and tolerability of duloxetine vs. pregabalin vs. duloxetine plus gabapentin in patients with diabetic peripheral neuropathic pain. Int J Clin Pract. 2014 Sep;68(9):1130-40. PubMed
  2. Snyder MJ, Gibbs LM, Lindsay TJ. Treating Painful Diabetic Peripheral Neuropathy: Am Fam Physician. 2016 Aug 1;94(3):227-34. PubMed 
  3. Lunn MPT, Hughes RAC, Wiffen PJ. Duloxetine for treating painful neuropathy, chronic pain or fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jan 3;(1):CD007115. PubMed
  4. Marchettini P, Wilhelm S, Petto H, Tesfaye S, Tölle T, Bouhassira D et al. Are there different predictors of analgesic response between antidepressants and anticonvulsants in painful diabetic neuropathy? Eur J Pain. 2016 Mar;20(3):472-82. PubMed 
  5. Saarto T, Wiffen PJ. Antidepressants for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD005454. Review. PubMed 
  6. Wiffen PJ, Derry S, Bell RF, Rice AS, Tölle TR, Phillips T et al. Gabapentinfor chronic neuropathic pain in adults. CochraneDatabaseof SystematicReviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD007938. PubMed
  7. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, McNicol E, Baron R, Dworkin RH et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015 Feb;14(2):162-73. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa