Kloka listan 2021

Kloka listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Region Stockholms läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertgrupper, vilka läkemedel som ska rekommenderas på Kloka listan. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

Aktuellt om Kloka Listan

 • Prednison 50 mg upphör

  Deltison tablett 50 mg prednison kommer att avregisteras i Sverige och försäljningen upphör den 31 augusti 2021.

  2021-06-15 Läs mer

 • Propyltiouracil avregistreras

  Tiotil som innehåller 50 mg propyltiouracil avregistreras den 1 juli 2021. Alternativ på licens finns att tillgå.

  2021-06-07 Läs mer

 • Melatonin inom förmån med begränsning

  TLV har beslutat att Melatonin AGB ska subventioneras för barn från 6 år till och med 17 år med adhd och sömnproblem där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

  2021-03-26 Läs mer

 • Brist på kombinations­preparat med alendronat, kalcium och D-vitamin

  Tridepos kommer inte finnas tillgängligt från och med mitten av mars fram till årsskiftet.

  2021-02-11 Läs mer

 • Nu finns Kloka listan 2021 tillgänglig

  Kloka listan 2021 kommer att skickas ut de närmaste veckorna. Kloka listan 2021 för förskrivare finns också i elektronisk version här på Janusinfo.

  2021-01-19 Läs mer