Vaccination av barn

Se Barnvaccinationer, Janusinfo. Dokumentet innehåller information och länkar avseende de vacciner som ingår i allmänna barnvaccinationsprogrammet, inklusive dosering, intervall, administrationssätt och hur vacciner kan kombineras. Det finns även information om sjukdomarna som ska förebyggas. Information finns även om vaccination av särskilda riskgrupper bland barn.

Tabell: Allmäna barnvaccinationsprogrammet

*Gäller i Region Stockholm till barn födda från 2014.
**Gäller barn födda från 2002.
***Gäller i Region Stockholm till barn födda från 2013.
****För närvarande endast flickor, eventuellt även pojkar under 2020.

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn

Se Komplettering av vaccinationer, Folkhälsomyndigheten. Dokumentet innehåller förslag på kompletterande vaccinationsschema beroende på ålder och vaccinationsstatus.