LUTS och godartad prostataförstoring

LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms), omfattar både tömnings- och lagringssymtom.

I första hand

ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE

Alfuzosin …, Bundisarin Lafunomyl
Xatral OD

Underlättar urinavflödet genom att relaxera muskulatur i prostata och
blåshals och har en snabbt insättande effekt. Full effekt uppnås efter några veckor.

I andra hand - vid otillräcklig effekt och prostataförstoring, tillägg av

5-ALFA-REDUKTASHÄMMARE

Finasterid …

Vid verifierad förstoring av prostata (>40 ml eller PSA >1,4 μg/l). Transrektalt ultraljud är en tillförlitlig metod för att mäta prostatavolymen. 5-alfa-reduktashämmare påverkar körtelns storlek, som krymper med i medeltal 20 %. Behandlingseffekten kan utvärderas först efter 3–6 månader.

Vid förstorad prostata bör PSA tas före och efter 6–12 månaders behandling. Om PSA inte halverats efter 6–12 månader bör remiss till urolog övervägas för att utesluta prostatacancer.

Alfa-1-receptorblockerare kombineras med 5-alfa-reduktashämmare hos patienter med förstorad prostata. Efter cirka 9 månader kan ofta alfa-1-receptorblockeraren sättas ut.

Vid lagringssymtom, se avsnittet Trängningar, trängningsinkontinens nedan.

Riktlinjer för behandling av LUTS hos män, Janusinfo

Se även Nedre urinvägssymtom, LUTS, hos män över 40 år; Viss