Tillbaka

tadalafil
Tadalafil ..., Cialis

2019-12-11 Expertgrupp urinvägssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Erektil dysfunktion

Förbehåll / Kommentar

Samtidigt intag av nitropreparat är kontraindicerat. Patienter med vissa synnervssjukdomar ska undvika behandling med tadalafil (se Fass).

Effekt vanligen inom 30 minuter till två timmar. Ungefärlig effektduration är cirka 36 timmar.

Läkemedlen är utbytbara enligt Läkemedelsverket men ingår inte i läkemedelsförmånen, vilket gör att de inte får bytas ut på apotek. Fri prissättning gör att priset kan variera mycket mellan olika apotek.

Tadalafil är miljöklassificerat.

Motivering

Tadalafil (Cialis) rekommenderas för patienter som önskar en längre effektduration. Preparatet förstärker penis erektila förmåga och används vid behov i samband med önskad sexuell aktivitet. Önskad effekt uppnås hos 60-80 procent beroende på dosen. Det kan också användas tidigt efter radikal prostatektomi för att öka chansen för erektil återhämtning.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Eardley I, Donatucci C, Corbin J, El-Meliegy A, Hatzimouratidis K, McVary K, Munarriz R, and Lee SW. Pharmacotherapy for erectile dysfunction. J Sex Med 2010;7:524–40. PubMed
  2. Porst H, Padma-Nathan H. Giuliano F, Anglin G, Varanese L, Rosen R. Efficacy of tadalafil for the treatment of erectile dysfunktion at 24 and 36 hours after dosing: A randomized controlled trial. Urology 2003;62:121-6. PubMed
  3. Tsertsvadze A, Fink HA, Yazdi F, MacDonald R, Bella AJ, Ansari MT et al. Oral Phosphodiesterase-5 Inhibitors and Hormonal Treatments for Erectile Dysfunction: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2009;151:650-61. PubMed
  4. Capogrosso P, Salonia A, Briganti A, Montorsi F. Postprostatectomy Erectile Dysfunction: A Review. World J Mens Health. 2016 Aug;34(2):73-88. PubMed 
  5. K. Hatzimouratidis (Chair), F. Giuliano, I. Moncada, A. Muneer, A. Salonia (Vice-chair), P. Verze. Guidelines on the Male Sexual Dysfunction. 2017. European Association of Urology

Bedömning utförd av

Expertgrupp urinvägssjukdomar