Tillbaka

sildenafil
Sildenafil …, Idilico, Viagra

2019-12-11 Expertgrupp urinvägssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Erektil dysfunktion

Förbehåll / Kommentar

Samtidigt intag av nitropreparat är kontraindicerat. Patienter med vissa synnervssjukdomar ska undvika behandling med sildenafil (se Fass).

Effekt vanligen inom 30 till 60 minuter. Ungefärlig effektduration är 6-12 timmar beroende på dosen.

Läkemedlen är utbytbara enligt Läkemedelsverket men ingår inte i läkemedelsförmånen, vilket gör att de inte får bytas ut på apotek. Fri prissättning gör att priset kan variera mycket mellan olika apotek.

Sildenafil är miljöklassificerat.

Motivering

Sildenafil har god dokumentation vid samsjuklighet. Preparatet förstärker penis erektila förmåga och används vid behov i samband med önskad sexuell aktivitet. Önskad effekt uppnås hos 50-80 procent beroende på dosen. Det kan också användas tidigt efter radikal prostatektomi för att öka chansen för erektil återhämtning.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Rubio-Aurioles E, Porst H, Eardley I, Goldstein I. Comparing Vardenafil and Sildenafil in the Treatment of Men with Erectile Dysfunction and Risk Factors for Cardiovascular Disease: A Randomized, Double-Blind, Pooled Crossover Study. J Sex Med. 2006;3:1037-49. PubMed
  2. Eardley I, Donatucci C, Corbin J, El-Meliegy A, Hatzimouratidis K, McVary K et al. Pharmacotherapy for erectile dysfunction. J Sex Med 2010;7:524–40. PubMed
  3. Tsertsvadze A, Fink HA, Yazdi F, MacDonald R, Bella AJ, Ansari MT et al. Oral Phosphodiesterase-5 Inhibitors and Hormonal Treatments for Erectile Dysfunction: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2009;151:650-61. PubMed
  4. Capogrosso P, Salonia A, Briganti A, Montorsi F. Postprostatectomy Erectile Dysfunction: A Review. World J Mens Health. 2016 Aug;34(2):73-88. PubMed
  5. K. Hatzimouratidis (Chair), F. Giuliano, I. Moncada, A. Muneer, A. Salonia (Vice-chair), P. Verze. Guidelines on the Male Sexual Dysfunction. 2017. European Association of Urology

Bedömning utförd av

Expertgrupp urinvägssjukdomar