Tillbaka

aviptadil + fentolamin
Invicorp

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp urinvägssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Erektil dysfunktion

Förbehåll / Kommentar

Invicorp kan fungera väl även när nerver är avskurna, till exempel efter kirurgiska ingrepp.

Patienten bör instrueras i intrakavernös injektionsteknik av van sjukvårdspersonal.

Försiktighet vid samtidigt antikoagulantiabehandling samt vid tillstånd som predisponerar för priapism. Priapism som biverkning är dock sällsynt. 

Preparatet ingår i läkemedelsförmånen.

Varken aviptadil eller fentolamin är miljöklassificerade. 

Motivering

Till skillnad från injektion av alprostadil (Caverject), där smärta i penis är vanligt förekommande, så är smärta i penis efter injektion av fentolamin + aviptadil ovanligt. God effekt mot erektil dysfunktion har påvisats vid behandling med fentolamin + aviptadil hos patienter som avslutat intrakavernösa injektionsbehandlingar med andra läkemedel på grund av otillräcklig effekt eller biverkningar. 

Erektion uppstår vanligen 5–10 minuter efter injektion. Önskad effekt uppnås hos över 80 procent. 

Fentolamin (alfa-receptorantagonist) har en direkt relaxerande effekt på glatt muskulatur medan aviptadil (vasoaktiv intestinal polypeptid, VIP) har en avslappnande effekt på glatt muskulatur i corpus cavernosa. Det leder till att fentolamin ökar blodflödet till penis, medan aviptadil minskar blodflödet från penis.

Priset för en behandling med Invicorp 25 mikrogram/2 milligram är jämförbar med en behandling med Caverject Dual 20 mikrogram (december 2019). 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Dinsmore WW, Gingell C, Hackett G, et al. Treating men with predominantly nonpsychogenic erectile dysfunction with intracavernosal vasoactive intestinal polypeptide and phentolamine mesylate in a novel auto-injector system: a multicentre double-blind placebo-controlled study. BJU Int. 1999;83(3):274–9. PubMed
  2. Sandhu D, Curless E, Dean J, et al. A double blind, placebo controlled study of intracavernosal vasoactive intestinal polypeptide and phenotolamine mesylate in a novel auto-injector for the treatment of non-psychogenic erectile dysfunction. lnt J Impot Res. 1999;11(2):91–7. PubMed 
  3. Läkemedelsverket. Läkemedelsmonografi Invicorp. Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3. 
  4. K. Hatzimouratidis (Chair), F. Giuliano, I. Moncada, A. Muneer, A. Salonia (Vice-chair), P. Verze. Guidelines on the Male Sexual Dysfunction. 2017. European Association of Urology

Bedömning utförd av

Expertgrupp urinvägssjukdomar