Erektil dysfunktion

Hälsosamma levnadsvanor

• Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i   avsnittet Psykiatri.
• Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.
• Undvik övervikt.
• Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss.

Erektil dysfunktion kan vara ett symtom på andra sjukdomar, exempelvis kardiovaskulär sjukdom, vilket bör beaktas.

Rekommendationer för behandling av erektil dysfunktion, Janusinfo

PDE5-HÄMMARE

Samtidigt intag av nitropreparat är kontraindicerat. Patienter med vissa synnervssjukdomar ska undvika behandling med PDE5-hämmare.

Effektdurationen är cirka 6 timmar för sildenafil och cirka 36 timmar för tadalafil.

Sildenafil …, Idilico Viagra
Tadalafil ..., Cialis

PGE1-ANALOG - när PDE5-hämmare är olämpligt

Bondil

uretralstift

Specialiserad vård

Caverject
Caverject Dual

inj

KOMBINATIONSPREPARAT Vasoaktiv intestinal polypeptid (VIP) + alfa-receptorantagonist

Specialiserad vård

Invicorp

inj