Tillbaka

aripiprazol
Aripiprazol …, Abilify

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Psykos

Förbehåll / Kommentar

Om man tidigare fått effekt av ett annat preparat bör detta väljas.

Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till äldre.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Aripiprazol är miljöklassificerat.

Motivering

Alla antipsykotiska läkemedel kan anses ha likvärdig klinisk effekt (förutom klozapin). Gynnsammare biverkningsprofil. Minskad risk för metabola biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

 1. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213
 2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling vid schizofreni - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2013;24(5):15–27
 3. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.
  Nationella riktlinjer 2018
 4. Leucht S, Cipriani A, Spineli L, Mavridis D, Orey D, Richter F et al. Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet. 2013 Sep14;382(9896):951-62. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23810019 
  Leucht S, Corves C, Arbter D, Engel RR, Li C, Davis JM. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis.
  Lancet. 2009 Jan 3;373(9657):31-41. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19058842 
  Komossa K, Rummel-Kluge C, Schwarz S, Schmid F, Hunger H, Kissling W, Leucht
  S. Risperidone versus other atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan 19;(1):CD006626. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21249678 
  Komossa K, Rummel-Kluge C, Hunger H, Schmid F, Schwarz S, Duggan L, Kissling W, Leucht S. Olanzapine versus other atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Mar 17;(3):CD006654. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20238348 
  Krzystanek M, Krupka-Matuszczyk I. An open, large, 6-month naturalistic study of outcome in schizophrenic outpatients, treated with olanzapine. Hum Psychopharmacol. 2011 Jan;26(1):81-5. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23055416 
  Zhu Y, Krause M, Huhn M, Rothe P, Schneider-Thoma J, Chaimani A et al. Antipsychotic drugs for the acute treatment of patients with a first episode of schizophrenia: a systematic review with pairwise and network meta-analyses. Lancet Psychiatry. 2017 Sep;4(9):694-705. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28736102 
  Leucht S, Leucht C, Huhn M, Chaimani A, Mavridis D, Helfer B et al.
  Sixty Years of Placebo-Controlled Antipsychotic Drug Trials in Acute Schizophrenia: Systematic Review, Bayesian Meta-Analysis, and Meta-Regression of Efficacy Predictors. Am J Psychiatry. 2017 May 25:appiajp 201716121358. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28541090 
  Leucht S, Cipriani A, Spineli L, Mavridis D, Orey D, Richter F et al. Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet. 2013 Sep14;382(9896):951-62. PubMed 
 5. Leucht S, Corves C, Arbter D, Engel RR, Li C, Davis JM. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis.Lancet. 2009 Jan 3;373(9657):31-41. PubMed 
 6.  Komossa K, Rummel-Kluge C, Schwarz S, Schmid F, Hunger H, Kissling W, LeuchtS. Risperidone versus other atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan 19;(1):CD006626. PubMed 
 7. Komossa K, Rummel-Kluge C, Hunger H, Schmid F, Schwarz S, Duggan L, Kissling W, Leucht S. Olanzapine versus other atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Mar 17;(3):CD006654. PubMed 
 8. Krzystanek M, Krupka-Matuszczyk I. An open, large, 6-month naturalistic study of outcome in schizophrenic outpatients, treated with olanzapine. Hum Psychopharmacol. 2011 Jan;26(1):81-5. PubMed 
 9. Zhu Y, Krause M, Huhn M, Rothe P, Schneider-Thoma J, Chaimani A et al. Antipsychotic drugs for the acute treatment of patients with a first episode of schizophrenia: a systematic review with pairwise and network meta-analyses. Lancet Psychiatry. 2017 Sep;4(9):694-705. PubMed 
 10. Leucht S, Leucht C, Huhn M, Chaimani A, Mavridis D, Helfer B et al.Sixty Years of Placebo-Controlled Antipsychotic Drug Trials in Acute Schizophrenia: Systematic Review, Bayesian Meta-Analysis, and Meta-Regression of Efficacy Predictors. Am J Psychiatry. 2017 May 25:appiajp 201716121358. PubMed  

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.