Tillbaka

klomipramin
Klomipramin ..., Anafranil

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Depression - I andra hand, specialiserad vård

Förbehåll / Kommentar

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Klomipramin är miljöklassificerat. 

Motivering

Det är ingen skillnad i antidepressiv effekt mellan olika antidepressiva medel vid lindrig till måttlig depression. I nationella riktlinjer rekommenderas SSRI i första hand vid depression. Klomipramin har en något annorlunda farmakologisk profil än förstahandsrekommendationen. Medlet har även en annorlunda biverkningsprofil.

Preparatets fördelar för användning i öppenvård tycks måttliga samtidigt som dess användning är marginell i öppenvård. I slutenvård kan användning av klomipramin för svårbehandlade patienter förekomma i en omfattning som motiverar att det rekommenderas för specialiserad vård.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depressionssjukdomar. SBU-rapport 166, 2004.
  2. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2016;27(6):26–59.
  3. Psykiatristöd
  4. Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, Chaimani A, Atkinson LZ, Ogawa Y et al. Comparative efficacy of 21 antidepressants drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review och network meta-analysis. The Lancet 2018 Apr 7;391(10128):1357-1366. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa