Tillbaka

klomipramin
Klomipramin ..., Anafranil

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tvångssyndrom/I fjärde hand

Förbehåll / Kommentar

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

Långvarig klinisk erfarenhet vid tvångsyndrom där andra läkemedel visat otillräcklig effekt

Barn och ungdom: Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Klomipramin är miljöklassificerat.

Motivering

God dokumentation och väl utredd farmakokinetik. Jämfört med SSRI finns minst lika god effekt, men nackdelar beträffande biverkningar och toxicitet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018
  2. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa