Tillbaka

klomipramin
Anafranil Retard

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tvångssyndrom/I fjärde hand

Förbehåll / Kommentar

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

Barn och ungdom: Långvarig klinisk erfarenhet vid tvångsyndrom där andra läkemedel visat otillräcklig effekt. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Klomipramin är miljöklassificerat.

Motivering

God dokumentation och väl utredd farmakokinetik. Jämfört med SSRI finns minst lika god effekt, men nackdelar beträffande biverkningar och toxicitet.


Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa