Tillbaka

klomipramin
Anafranil Retard

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Paniksyndrom

Förbehåll / Kommentar

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

Barn och ungdom:  Läkemedelsbehandling bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Klomipramin är miljöklassificerat.

Motivering

God dokumentation och väl utredd farmakokinetik. Jämfört med SSRI finns minst lika god effekt, men nackdelar beträffande tolerabilitet och säkerhet.


Utredningsmaterial och referenser

-

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa