Tillbaka

kalciumkarbonat + kolekalciferol
Bencium, Calcichew-D3 Citron, Kalcipos-D forte, Recikalc-D forte

2019-12-11 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kalcium- och D-vitamintillskott som tillägg till specifik osteoporosbehandling med andra läkemedel. Kalcium- och D-vitaminbrist.

Förbehåll / Kommentar

Beakta kontraindikationer (hyperkalcemi, njursvikt, njursten mm).

Kalcium+D-vitamin i kombination som monoterapi, har endast visat frakturförebyggande effekt hos personer äldre än 80 år. Till personer med en hög till mycket hög frakturrisk är den frakturförebyggande effekten av sådan monoterapi otillräcklig. Supplementering med kalcium eller kalcium+D-vitamin i kombination har i metaanalyser också visat något ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Sammanfattningsvis bör kombinationen bara förskrivas till patienter med dokumenterad D-vitaminbrist, bristande kalciumintag och/eller risk för D-vitaminbrist, patienter som kortisonbehandlas eller som samtidigt behandlas med osteoporosläkemedel.

I en tablett Kalcipos-D forte ingår 500 mg kalciumkarbonat + kolekalciferol/D-vitamin
20 mikrogram (800 enheter, IE).

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Kalcium och D-vitamin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Dosen 500 mg kalcium är tillsammans med de flesta svenskars kalciumintag via kosten, fullt tillräcklig för att täcka dagsbehovet om 800 mg. Dosen D-vitamin om 400 IE är dock otillräcklig för att täcka dagsbehovet för personer över 75 år (5) och andra riskgrupper för D-vitaminbrist. För att ha negativa hälsoeffekter krävs sannolikt doser som är flera gånger högre än 800 IE (6). Således är dosen 800 IE kolekalciferol i flera avseenden att föredra framför 400 IE. Av dessa skäl rekommenderas tugg- eller sväljtablett som innehåller 500 mg kalciumkarbonat och 800 IE D-vitamin/kolekalciferol.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Weaver CM, Alexander DD, Boushey CJ, Dawson-Hughes B, Lappe JM, LeBoff MS, et al. Calcium plus vitamin D supplementation and risk of fractures: an updated meta-analysis from the National Osteoporosis Foundation. Osteoporos Int J 2016 Jan;27(1):367–76. PubMed
  2. Avenell A, Mak JC, O’Connell D. Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures in post-menopausal women and older men. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Apr 14;(4):CD000227. PubMed
  3. Mao P-J, Zhang C, Tang L, Xian Y-Q, Li Y-S, Wang W-D, et al. Effect of calcium or vitamin D supplementation on vascular outcomes: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Cardiol. 2013 Oct 30;169(2):106–11. PubMed
  4. Bolland MJ, Avenell A, Baron JA, Grey A, MacLennan GS, Gamble GD et al. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ 2010;341:c3691. PubMed
  5. Livsmedelsverket. Nordiska Näringsrekommendationer 2012. 
  6. Sanders KM, Nicholson GC, Ebeling PR. Is High Dose Vitamin D Harmful? Calcif Tissue Int. 2013 Feb;92(2):191-206. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.