Tillbaka

hydrokortisonbutyrat
Locoid

2019-12-11 Expertgrupp urinvägssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Extern otit med måttlig till uttalad svullnad. Extern otit med klåda som dominerande symtom.

Förbehåll / Kommentar

Bör inte ges vid konstaterad trumhinneperforation, eller om tidigare dokumentation alternativt anamnesen talar för trumhinneperforation. Bör inte heller ges till patienter med rör i trumhinnan. Vid långvarigt bruk finns viss risk för komplicerande svampinfektion, hudatrofi och trumhinneperforation.

Miljörisk vid användning av hydrokortisonbutyrat kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Hydrokortisonbutyrat är en grupp II-steroid. Vetenskaplig dokumentation talar för att grupp II- och III-steroider utan tillsats av topikala antibiotika är effektiva vid behandling av extern otit oavsett genes. Locoid kutan lösning har ett bra pris. En annan fördel är lång hållbarhet (2 år) vilket gagnar patienter som har kroniska besvär av extern otit alternativt recidiverande extern otit. Locoid kutan lösning 0,1% utgör ett bra komplement till baspreparat örondroppar Terracortril med Polymyxin B. Den empiriska erfarenheten av behandling av extern otit med Locoid kutan lösning är god.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Produktresumé, 2011-11-29. Läkemedelsverket
  2. Ruth M, Ekström T, Aberg B, Edström S. A clinical comparison of hydrocortisone butyrate with oxytetracycline/hydrocortisone acetate-polymyxin B in the local treatment of acute external otitis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 1990;247:77-80. PubMed

 

 

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.