.

Öron

Systemisk antibiotikabehandling bör undvikas vid okomplicerad extern otit. Kraftig svullnad av hörselgången försvårar användning av örondroppar. I sådana fall kan behandling inledas med alsolspritstamponad i 1–2 dygn.

Se även Extern otit; Viss

I första hand

Terracortril med polymyxin B

suspension

Rengörande behandling kan behövas före applicering.

I andra hand - vid terapisvikt

Locoid

kutan lösning

*Grupp II-steroid

Se även Akut otitis media i avsnittet Infektioner och Rörelsesjuka i avsnittet Matsmältningsorgan

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.