Tillbaka

pamidronat
Pamifos, Pamidronatdinatrium Pfizer

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp cancersjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Prevention av skelettlesioner och tumörinducerad hyperkalcemi

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Pamidronsyra är miljöklassificerat.

Motivering

För skelettmetastaserande sjukdom finns det ett antal olika bisfosfonatpreparat. Vid bedömning inom gruppen ges högst prioritet åt läkemedel som påverkar överlevnad. Ingen studie har dock kunnat visa på förlängd överlevnad vid behandling med bisfosfonater vid skelettmetastaserande sjukdom [1], dock vid myelom [2] (se nedan).

Flera studier har visat att bisfosfonater jämfört med placebo reducerar skelettrelaterade händelser (SRE) [3–5]. Enligt en Cochrane-analys reducerades risken för att drabbas av SRE med 15 procent hos bröstcancerpatienter som behandlades med bisfosfonater [3]. Effekten av preparaten inom gruppen bedöms som likvärdiga [3,4] varför hälsoekonomiska aspekter fått ligga till grund för valet av pamidronat. Observera att rekommendationen gäller vid skelettmetastaserande sjukdom.

I en studie på myelompatienter (n=1970) visas på förlängd överlevnad vid behandling med zoledronat jämfört med clodronat [2]. I denna studie noterades dock en ökad risk för käkledsnekros hos patienterna som behandlades med zoledronat (4 procent mot <1 procent för klodronat). Andra studier visar även att zoledronsyra ger en ökad risk för käkledsnekros jämfört med pamidronat, till exempel Bamias et al [6].

Det saknas i nuläget dokumentation om terapeutiska fördelar för någon av de intravenösa bifosfonaterna för de indikationer som är aktuella vid barnmaligniteter.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hortobagyi GN, Van Poznak C, Harker WG, Gradishar WJ, Chew H, Dakhil SR et al. Continued Treatment Effect of Zoledronic Acid Dosing Every 12 vs 4 Weeks in Women With Breast Cancer Metastatic to Bone: The OPTIMIZE-2 Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2017 Jul 1;3(7):906-912. PubMed
  2. Coleman RE, Marshall H, Cameron D, Dodwell D, Burkinshaw R, Keane M et al. Breast-cancer adjuvant therapy with zoledronic acid. N Engl J Med. 2011;365:1396-405. PubMed
  3. Morgan GJ, Davies FE, Gregory WM, Cocks K, Bell SE, Szubert AJ et al. First-line treatment with zoledronic acid as compared with clodronic acid in multiple myeloma (MRC Myeloma IX): a randomised controlled trial. Lancet. 2010;376:1989-99. PubMed
  4. Wong MH, Stockler MR, Pavlakis N. Bisphosphonates and other bone agents for breast cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2012;2:CD003474. PubMed
  5. Van Poznak CH, Temin S, Yee GC, Janjan NA, Barlow WE, Biermann JS et al. American Society of Clinical Oncology executive summary of the clinical practice of guideline update on the role of bone-modifying agents in metastatic breast cancer J Clin Oncol. 2011;29:1221-7. PubMed
  6. Berry S, Waldron T, Winquist E, Lukka H. The use of bisphosphonates in men with hormone-refractory prostate cancer: a systematic review of randomized trials. Can J Urol. 2006;13:3180-8. PubMed
  7. Bamias A, Kastritis E, Bamia C, Moulopoulos LA, Melakopoulus I, Bozas G et al. Osteonecrosis of the jaw in cancer after treatment with bisphosphonates: incidense and risk factors. J Clin Oncol. 2005;23(34):8580-7. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp cancersjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.