Tillbaka

ondansetron
Ondansetron ..., Zofran

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp cancersjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Cytostatikainducerat illamående

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Ondansetron är miljöklassificerat. 

Motivering

5HT3-receptorantagonister har väldokumenterade effekter på cytostatikainducerat illamående efter både mellan- och högemetogena cytostatikakurer [1–5]. Kring 70–80 procent av patienterna svarar på behandlingen och upplever inget illamående eller kräkningar efter cytostatikakurer [1,4,5]. I jämförande studier mellan de olika godkända preparaten i samma läkemedelsgrupp (ondansetron, granisetron, palonosetron) visas likvärdig effekt och likvärdig biverkningsprofil [2–5]. 

Palonosetron (10 μg/kg) plus dexametason var överlägsen ondansetron (3 × 150 μg/kg) plus dexametason vid kontroll av fördröjd cytostatikainducerat illamående hos barn under 18 år efter högemetogena cytostatikakurer. Den fullständiga fördröjda responsen var 53,5 procent respektive 32,8 procent. Akut-fas-effekterna var jämförbara (CR 70% vs 65%) [6].

Då ondansetron finns tillgängligt i flera administreringsformer och är billigast även när den högre dosen (16 mg) väljs anses detta preparat mest kostnadseffektivt.

Enligt en stor studie är palonosetron lika effektivt som granisetron i det akuta skedet (första dygnet) men mer effektivt än granisetron senare i förloppet, efter första dygnet [5]. Senare analys av resultaten av samma studie visar att överlägsenheten är mer signifikant hos kvinnor och yngre patienter det vill säga <55 år [7]. I denna studie används dock en tre gånger högre dos av palonosetron (750 µg) än vad som rekommenderas i Fass (250 µg) medan dosen granisetron är motsvarande den i Fass (3 mg). Palonosetron tillhör andra generationens 5HT3-blockare och kan prövas vid terapisvikt av första generationens 5HT3-blockare (ondansetron, granisetron), i synnerhet för yngre patienter.

Rolapitant (en neurokinin-1-receptorantagonist) har i tre fas II eller fas III studier visats förbättra antiemetiska effekten av 5H3-receptorantagonister och kan därför administreras vid terapisvikt av 5H3-blockerare [8].


Utredningsmaterial och referenser

  1. De Mulder PH, Seynaeve C, Vermorken JB, van Liessum PA, Mols-Jevdevic S, Allman EL et al. Ondansetron compared with high-dose metoclopramide in prophylaxis of acute and delayed cisplatin-induced nausea and vomiting. A multicenter, randomized, double-blind, crossover study. Ann Intern Med. 1990;113:834-40. PubMed
  2. Billio A, Morello E, Clarke MJ. Serotonin receptor antagonists for highly emetogenic chemotherapy in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(1):CD006272. PubMed
  3. Perez EA, Hesketh P, Sandbach J, Reeves J, Chawla S, Markman M et al. Comparison of single-dose oral granisetron versus intravenous ondansetron in the prevention of nausea and vomiting induced by moderately emetogenic chemotherapy: a multicenter, double-blind, randomized parallel study. J Clin Oncol. 1998;16:754-60. PubMed
  4. Chua DT, Sham JS, Kwong DL, Kwok CC, Yue A, Foo YC et al. Comparative efficacy of three 5-HT3 antagonists (granisetron, ondansetron, and tropisetron) plus dexamethasone for the prevention of cisplatin-induced acute emesis: a randomized crossover study. Am J Clin Oncol. 2000;23:185-91. PubMed
  5. Saito M, Aogi K, Sekine I, Yoshizawa H, Yanagita Y, Sakai H et al. Palonosetron plus dexamethasone versus granisetron plus dexamethasone for prevention of nausea and vomiting during chemotherapy: a double-blind, doubledummy, randomised, comparative phase III trial. Lancet Oncol. 2009;10:115-24. PubMed
  6. Tan J, Wang S, Liang X, Li CC, Zhang J, Zhao Z, Kong XR, Deng X, Peng L, Yang C. Palonosetron is nonsuperior to ondansetron in acute phase but provides superior antiemetic control in delayed phase for pediatric patients administered highly emetogenic chemotherapy. Pediatr Blood Cancer. 2018 Feb;65(2). Pubmed 
  7. Kubota K, Saito M, Aogi K, Sekine I, Yoshizawa H, Yanagita Y, Sakai H, Inoue K, Kitagawa C, Ogura T. Control of nausea with palonosetron versus granisetron, both combined with dexamethasone, in patients receiving cisplatin- or anthracycline plus cyclophosphamide-based regimens. Support Care Cancer. 2016 Sep;24(9):4025-33. Pubmed
  8. Rapoport B, Schwartzberg L, Chasen M, Powers D, Arora S, Navari R, Schnadig I. Efficacy and safety of rolapitant for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting over multiple cycles of moderately or highly emetogenic chemotherapy. Eur J Cancer. 2016 Apr;57:23-30. Pubmed

Bedömning utförd av

Expertgrupp cancersjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.