Kroniskt öppenvinkelglaukom

Specialiserad vård

Kroniskt öppenvinkelglaukom

Målet med behandlingen är att förhindra progress av sjukdomen och försämring av patientens livskvalitet. Medicinsk behandling för att sänka ögontrycket väljs vanligen i första hand.

Vid nyinsättning rekommenderas i första hand prostaglandinanalog.

I första hand

PROSTAGLANDINANALOG

Latanoprost ..., Xalatan

BETABLOCKERARE

Optimol

Vid besvärande systemeffekter av kortverkande betablockerare

Timosan

långverkande

I andra hand

Vid otillräcklig effekt av monoterapi kan kombinationsterapi ges.

Latanoprost/Timolol ..., Latacomp Latiotim
Xalcom
Xatabloc

 

Se även Riktlinjer för behandling av öppenvinkelglaukom, Janusinfo.