Bakteriell konjunktivit

.

.

En infektiös konjunktivit läker i allmänhet ut spontant inom en vecka och behöver vanligtvis inte behandlas med läkemedel. Ofta räcker det att tvätta rent med ljummet vatten eller koksaltlösning. Detta gäller i synnerhet de konjunktiviter som uppträder i anslutning till en övre luftvägsinfektion.

Fucithalmic

 

Se även Riktlinjer för behandling av infektionsutlöst konjunktivit, Janusinfo