Tillbaka

balanserad elektrolytlösning
Ringer-Acetat Baxter Viaflo

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypovolemi

Förbehåll / Kommentar

Mjuk påse som är lämplig för övertrycksinfusion.

Substanserna bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Balanserad lösning som används som kristalloid lösning vid rehydrering. Isoton natriumklorid medför risk för utveckling av acidos.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Shaw AD, Bagshaw SM, Goldstein SL, Scherer LA, Duan M, Schermer CR et al. Major complications, mortality, and resource utilization after open abdominal surgery: 0.9% saline compared to Plasma-Lyte. Ann Surg. 2012;255:821-9. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.