Tillbaka

glukoslösning + elektrolyter
Glukos Braun 50 mg/ml Na40+K20

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Beslut

Kvarstår

Indikation

Basalt behov av glukos och elektrolyter

Förbehåll / Kommentar

Substanserna bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Tillförsel av basalt glukosbehov.


Utredningsmaterial och referenser

  1. ESPEN guidelines 2017. 

Bedömning utförd av

Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.