Tillbaka

vitaminer
Vitalipid Adult

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Beslut

Kvarstår

Indikation

Som komplement vid fullständig intravenös nutrition för att täcka det dagliga behovet av vitaminerna A, D2, E och K1.

Förbehåll / Kommentar

Alternativ saknas.

Substanserna bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Etablerad terapi med fettlösliga vitaminer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. ESPEN Guidelines 2017. 

Bedömning utförd av

Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.