Tillbaka

tiamin
Tiacur

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Beslut

Kvarstår

Indikation

B-vitaminbrist, substitutionsbehandling vid malabsorbtion, anorexi, undernäring och alkoholism

Förbehåll / Kommentar

Tiamin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Wernicke-Korsakoffs syndrom är en neuropsykiatrisk störning som främst drabbar alkoholister i abstinensfas. Syndromet orsakas av brist på vitamin B1, tiamin, i kombination med malabsorption, malnutrition eller annan ätstörning.

Andra patientgrupper, utan alkoholanamnes, i riskzonen är de malnutrierade, anorektiska, kakektiska till följd av till exempel cancersjukdom, undernäring, allvarlig förgiftning, kräkningar, efter magsäcksoperationer och vid svält. Syndromet kan också vara iatrogent vid till exempel fasta och glukosbehandling.


Utredningsmaterial och referenser

  1. ESPEN guidelines 2017. 
  2. Sechi A, Serra A. Wernicke´s encephalopathy: new clinical settings and recent advances in diagnosis and management. Lancet Neurol. 2007;6:442-55. PubMed
  3. Manzanares W, Hardy G. Thiamine supplementation in the critically ill. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2011;14:610-7. PubMed
  4. Galvin R, Bråthen G, Ivashynka A, Hillbom M, Tanasescu R, Leone M.A. EFNS guidelines for diagnosis, therapy and prevention of Wernicke encephalopathy. Eur J Neurology 2010;17:1408-18. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.