Tillbaka

spårämnen
Addaven

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Beslut

Kvarstår

Indikation

Basalt behov av spårelement vid intravenös nutrition

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderas även i de fall då den parenterala nutritionen utgörs av enbart glukoslösning.

Substanserna bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Etablerad terapi med spårämnen.


Utredningsmaterial och referenser

  1. ESPEN Guidelines 2017.

Bedömning utförd av

Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.