Tillbaka

natriumklorid
Addex-Natriumklorid

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Beslut

Kvarstår

Indikation

Substitution vid underhållsbehandling med vätska eller nutrition.

Förbehåll / Kommentar

Natriumklorid bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Ersättning av natriumförluster.


Utredningsmaterial och referenser

Vetenskap och beprövad erfarenhet.

Bedömning utförd av

Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.