Rubbning av kalcium-fosfatmetabolismen

Specialiserad vård

Rubbning av kalcium-fosfatmetabolismen

Behandling av hyperfosfatemi och sekundär hyperparatyreoidism.

FOSFATBINDARE

I första hand

Sevelamer …, Renvela

I andra hand

Calcitugg

tuggtablett

Kalcipos

tablett

Dosen kalciumkarbonat bör inte överstiga 1 g per dag

VITAMIN D-ANALOG

Alfacalcidol ..., Etalpha

KALCIMIMETIKA

Endast för dialyspatienter med hyperparatyreoidism och hyperkalcemi

Mimpara