Tillbaka

losartan
Losartan …, Klomentan, Losarstad

2019-12-11 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Blodtryckssänkning eller reduktion av proteinuri vid njursjukdom eller diabetes

Förbehåll / Kommentar

I riktlinjer för hypertonivård framhålls betydelsen av reduktion av proteinuri såväl vid primär njursjukdom som vid diabetes. Vid albuminuri över 300 mg/dygn (motsvarar albumin/kreatininkvot >30 mg/mmol) är ett målblodtryck <130/80 mmHg motiverat då meta-analyser visar minskad risk för progress av njursvikt och minskad mortalitet vid intensivare blodtrycksbehandling.

RAAS-blockad med ACE-hämmare eller ARB har bättre renoprotektiv effekt än andra hypertonimedel vid diabetes mellitus. Losartan har en mycket omfattande dokumentation som marknadens första ARB. Losartan minskar progresstakten vid njursvikt och risken för ESRD (end stage renal disease) vid både diabetisk och icke-diabetisk njursjukdom, även vid uttalad njursvikt och hos äldre patienter. Risken för kardiovaskulär död minskar hos njursjuka. Losartan reducerar blodets uratnivå. I flera arbeten påvisas gynnsamma effekter på rejektion och interstitiell fibros hos njurtransplanterade. Losartan har reducerat proteinurigraden hos både normotensiva och hypertensiva barn.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Losartan är miljöklassificerat.

Motivering

Dokumentationen för losartan bedöms fortfarande vara den mest övertygande vad gäller njurprotektion och minskad progresstakt till terminal uremi. Losartan har även lågt pris. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE Jr, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C,  et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2018;138(17):e426-e83. PubMed 
  2. Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-104. ESC
  3. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2012;2:337-414. KDIGO
  4. Läkemedelsverket. Information från Läkemedelsverket 2014:(25)5
  5. Lv J, Ehteshami P, Sarnak MJ, Tighiouart H, Jun M, Ninomiya T, et al. Effects of intensive blood pressure lowering on the progression of chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2013: 185:949-57. PubMed
  6. Malhotra R, Nguyen HA, Benavente O, Mete M, Howard BV, Mant J, et al. Association Between More Intensive vs Less Intensive Blood Pressure Lowering and Risk of Mortality in Chronic Kidney Disease Stages 3 to 5: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2017;177(10):1498-1505. PubMed 
  7. Ravid M, Brosh D, Levi Z, Bar-Dayan Y, Ravid D, Rachmani R. Use of enalapril to attenuate decline in renal function in normotensive, normoalbuminuric patients with type 2 diabetes. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 1998;128:982-8. PubMed
  8. Vekajama P, Thakkinstian A, Lertrattananon D, Ingsathit A, Ngarmukos C, Attia J. Reno-protective effects of renin-angiotensin system blockade in type 2 diabetic patients: a systematic review and network meta-analysis. Diabetologia 2012;55(3):566-78. PubMed
  9. Xie X, Atkins E, Lv J, Bennett A, Neal B, Ninomiya T, et al. Effects of intensive blood pressure lowering on cardiovascular and renal outcomes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet. 2016 Jan 30;387(10017):435-43. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp njursjukdomar