Tillbaka

prednison
Deltison

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

Förbehåll / Kommentar

Säkerställ diagnosen CIDP. Behandlingen ska inledas och följas upp av neurolog med erfarenhet av kronisk inflammatorisk neuropati.

Vid nyinsättning av prednison är dosen 50 mg, 20 stycken tabletter tagen som en engångsdos. Om effekt uppnås efter 1-2 behandlingsomgångar med fyra veckors intervall, ska en underhållsdos på 20 tabletter x 1 var fjärde vecka eftersträvas.

Monitorering av steroidrelaterade biverkningar ska göras.

Prednison är miljöklassificerat.

Motivering

Väletablerad behandling vid lindrig till måttlig CIDP. Dokumentation finns för kortare behandlingsperiod. Dokumentationen av effekten är något svagare än för de andra behandlingarna men prednison rekommenderas i behandlingsriktlinjer som ett peroralt alternativ. Peroral behandling är mindre resurskrävande än IV steroider.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hughes RA, Mehndiratta MM, Rajabally YA. Corticosteroids for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Cochrane Database Syst Rev. 2017;11:CD002062. PubMed
  2. Joint Task Force of the EFNS and the PNS. European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society Guideline on management of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society--First Revision. J Peripher Nerv Syst. 2010;15(1):1-9. PubMed 
  3. CIDP nationellt konsensus om diagnostik och behandling 2014. SNEMA
  4. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar tillsammans med Nationellt programområde för nervsystemets sjukdomar. Rekommendationer om neuroimmunologiska indikationer för human intravenös immunoglobulin (IVIG) vid IVIG-brist. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar