Tillbaka

valproinsyra
Ergenyl

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Status epilepticus hos vuxna

Förbehåll / Kommentar

Ska inte ges till flickor/kvinnor i fertil ålder. Patienter med leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom ska inte behandlas med valproinsyra. Pågående antikoagulantiabehandling är dock inte en kontraindikation vid akutbehandling.

Rekommenderad dosering för vuxna: 40 mg/kg (max 3 000 mg) ges intravenöst, långsam injektion (15 min). Halverad dos vid pågående valproinsyrabehandling.

Valproinsyra är miljöklassificerat.

Motivering

Valproinsyra, fosfenytoin och levetiracetam rekommenderas i ett flertal behandlingsriktlinjer vid etablerat status epilepticus. Dock saknas randomiserade, kontrollerade, blindade studier som jämför dessa läkemedel.

En omfattande retrospektiv analys av de protokollstyrda behandlingar som gjorts med fenytoin, valproinsyra och levetiracetam gav stöd för att valproinsyra var effektivare än levetiracetam. Effekten av fenytoin skiljde sig inte från vare sig valproinsyra eller levetiracetam.

Valproinsyra och levetiracetam är inte registrerade på denna indikation i Sverige. Dessa läkemedel jämförs nu med fosfenytoin i en prospektiv, randomiserad studie (ESETT). I denna studie används dosen valproinsyra 30 mg/kg.

Valproinsyra rekommenderas på grund av effekt, kostnadseffektivitet och förväntad leveranssäkerhet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Misra UK, Kalita J, Patel R. Sodium valproate vs phenytoin in status epilepticus: a pilot study. Neurology. 2006;67:340-42. PubMed
  2. Agarwal P, Kumar N, Chandra R, Gupta G, Antony AR, Garg N. Randomized study of intravenous valproate and phenytoin in status epilepticus. Seizure. 2007;16(6):527-32. PubMed
  3. Gilad R, Izkovitz N, Dabby R, Rapoport A, Sadeh M, Weller B et al. Treatment of status epilepticus and acute repetitive seizures with i.v. valproic acid vs phenytoin. Acta Neurol Scand. 2008;118(5):296-300. PubMed
  4. Brigo F, Storti M, Del Felice A, Fischi A, Bongiovanni LG. IV valproate in generalized status epilepticus: a systematic review. Eur J Neurol. 2012;19(9):1180-91. PubMed
  5. Brophy GM, Bell R, Claassen J, Alldredge B, Bleck TP, Glauser T et al. Guidelines for the evaluation and management of status epilepticus. Neurocrit Care. 2012;17(1):3-23. PubMed
  6. Läkemedelsbehandling av epilepsi - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2019;30(3):1-17. Läkemedelsverket
  7. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar. Riktlinjer för behandling av konvulsivt status epilepticus hos vuxna. 2019. Janusinfo
  8. Cock HR; ESETT Group. Established status epilepticus treatment trial (ESETT). Epilepsia. 2011;52 Suppl 8:50-2. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar