Tillbaka

omeprazol
Omeprazol …, Omecat, Omestad

2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ulcussjukdom

Förbehåll / Kommentar

Avser skopiverifierad ulcussjukdom eller misstänkt recidiv, samt ulcusprofylax till vissa högriskpatienter samt profylax eller behandling av ulcus utlöst av COX-hämmare/NSAID. Ventrikelulcus ska kontrollgastroskoperas och behandlas till utläkning.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Omeprazol är miljöklassificerat.

Motivering

Eftersom effekten och säkerheten hos de olika protonpumpshämmarna är likvärdig avgör sortimentsbredd, tillgänglighet samt över en tid hållbar prisbild val av rekommenderad PPI, omeprazol.   


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hellström P M, Vitols S. The Choice of Proton Pump Inhibitor: Does it matter? Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2004;94:106-11 PubMed
  2. Svensk gastroenterologisk förening. Dyspepsi-handläggning av outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. Nationell riktlinje 2016. SGF

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.