Tillbaka

amoxicillin +
Amoxicillin …, Imacillin

2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ulcussjukdom, eradikering av Helicobacter pylori.

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderad dosering för trippelbehandling med amoxicillin:

omeprazol 20 mg x 2 + amoxicillin 1 g x 2 + klaritromycin 500 mg x 2 i en vecka. Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol i normaldos till gastroskopiverifierad sårläkning.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Amoxicillin är miljöklassificerat. Amoxicillin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Dokumenterat att i kombination med PPI och klaritromycin, under en veckas trippelbehandling, leder till 80-90 procent eradikering av Helicobacter pylori. Den trippel som innehåller amoxicillin ger en något högre utläkning än trippeln med metronidazol, med nuvarande resistensmönster för H Pylori i Sverige. Den kombinationen ger även färre biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Fuccio L, Minardi ME, Zagari RM, Grilli D, Magrini N, Bazzoli F. Meta-analysis: duration of first-line proton-pump inhibitor based triple therapy for Helicobacter pylori eradication. Ann Intern Med, 2007;147:553-62 PubMed
  2. Misiewicz JJ, Harris AW, Bardhan KD, Levi S, O'Morain C, Cooper BT et al. One week triple therapy for Helicobacter pylori: a multicenter comparative study. Gut 1997;41:735-739 PubMed
  3. Wheeldon TU, Granström M, Hoang TT, Phuncarg DC, Nilsson LE, Sörberg M. The importance of the level of metronidazole resistance for the success of Helicobacter Pylori eradication, Aliment Pharmacol Ther 2004;19:1315-21 PubMed
  4. Lind T, Mégraud F, Unge P, Bayerdörffer E, O'morain C, Spiller R et al. The MACH2 study: Role of Omeprazole in eradication of Helicobacter pylori with 1-week triple therapies. Gastroenterology, 1999;116:248-53 PubMed
  5. Lind T, Veldhuyzen van Zanten S, Unge P, Spiller R, Bayerdörffer E, O'Morain C et al. Eradication of Helicobacter pylori using triple therapies combining Omeprazole with two antimicrobials: The Mach 1 study. Helicobacter, 1996;1:138-44 PubMed
  6. Svensk gastroenterologisk förening. Dyspepsi-handläggning av outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. Nationell riktlinje 2016. SGF

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar