Tillbaka

omeprazol +
Omeprazol …, Omecat, Omestad

2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Helicobacter pyloriassocierad ulcussjukdom

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderad dosering för trippelbehandling:

I första hand
omeprazol 20 mg x 2 + amoxicillin 1 g x 2 + klaritromycin 500 mg x 2 i en vecka. Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol i normaldos till gastroskopiverifierad sårläkning.

I andra hand vid terapisvikt eller Pc-allergi
omeprazol 20 mg x 2 + metronidazol 400 mg x 2 + klaritromycin 500 mg x 2 i en vecka. Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol i normaldos till gastroskopiverifierad sårläkning.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Omeprazol är miljöklassificerat.

Motivering

Eftersom effekten och säkerheten hos de olika protonpumpshämmarna är likvärdig avgör sortimentsbredd, förpackningsutförande, tillgänglighet samt prisbild val av rekommenderad PPI, omeprazol.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hellström P M, Vitols S. The Choice of Proton Pump Inhibitor: Does it matter? Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2004;94:106-11 PubMed
  2. Svensk gastroenterologisk förening. Dyspepsi-handläggning av outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. Nationell riktlinje 2016. SGF

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar