Tillbaka

klaritromycin
Clarithromycin …, Klacid

2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ulcussjukdom, eradikering av Helicobacter pylori.

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderad dosering för trippelbehandling:

I första hand
omeprazol 20 mg x 2 + amoxicillin 1 g x 2 + klaritromycin 500 mg x 2 i en vecka. Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol i normaldos till gastroskopiverifierad sårläkning.

I andra hand vid terapisvikt eller Pc-allergi
omeprazol 20 mg x 2 + metronidazol 400 mg x 2 + klaritromycin 500 mg x 2 i en vecka. Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol i normaldos till gastroskopiverifierad sårläkning.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Klaritromycin är miljöklassificerat. Klaritromycin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Dokumenterat att i kombination med PPI och metronidazol eller amoxicillin under en veckas trippelbehandling leder till eradikering av Helicobacter pylori i 80-90 procent av behandlingarna.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Wheeldon TU, Granström M, Hoang TT, Phuncarg DC, Nilsson LE, Sörberg M. The importance of the level of metronidazole resistance for the success of Helicobacter Pylori eradication. Aliment Pharmacol Ther 2004;19:1315-21 PubMed
  2. Fuccio L, Minardi ME, Zagari RM, Grilli D, Magrini N, Bazzoli F. Meta-analysis: duration of first-line proton-pump inhibitor based triple therapy for Helicobacter pylori eradication. Ann Intern Med, 2007;147:553-62 PubMed
  3. Misiewicz JJ, Harris AW, Bardhan KD, Levi S, O'Morain C, Cooper BT et al. One week triple therapy for Helicobacter pylori: a multicenter comparative study. Gut 1997;41:735-739 PubMed
  4. Lind T, Mégraud F, Unge P, Bayerdörffer E, O'morain C, Spiller R et al. The MACH2 study: Role of Omeprazole in eradication of Helicobacter pylori with 1-week triple therapies. Gastroenterology, 1999;116:248-53 PubMed
  5. Lind T, Veldhuyzen van Zanten S, Unge P, Spiller R, Bayerdörffer E, O'Morain C et al. Eradication of Helicobacter pylori using triple therapies combining Omeprazole with two antimicrobials: The Mach 1 study. Helicobacter, 1996;1:138-44 PubMed
  6. Storskrubb T, Aro P, Ronkainen J, Wreiber K, Nyhlin H, Bolling-Sternevald E et al. Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori strains in a random adult Swedish population. Helicobacter 2006;11:224-30. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar