Ulcussjukdom

Duodenalulcus och HP-positivt ventrikelulcus

Omeprazol …, Omecat Omestad
Amoxicillin …, Imacillin
Clarithromycin …, Klacid


Omeprazol 20 mg x 2 + amoxicillin 1 g x 2 + klaritromycin 500 mg x 2 i 7 dygn.

Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol 20 mg x 1 till gastroskopiverifierad sårläkning.

Vid terapisvikt eller Pc-allergi

Omeprazol …, Omecat Omestad
Clarithromycin …, Klacid


Omeprazol 20 mg x 2 + metronidazol 400 mg x 2 + klaritromycin 500 mg x 2 i 7 dygn.

Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol 20 mg x 1 till gastroskopiverifierad sårläkning.

HP-negativt ventrikelulcus

Omeprazol …, Omecat Omestad

Ventrikelulcus: 20 mg x 1 till gastrokopiverifierad utläkning.

Överväg annan orsak än HP till ulcus. Se över läkemedelsbehandlingen och sätt om möjligt ut COX-hämmare och ASA.