Tillbaka

makrogol + elektrolyter
Vistaprep

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tarmrengöring inför kolonröntgen och koloskopi

Förbehåll / Kommentar

Miljörisk vid användning av makrogol kan inte uteslutas på grund av brist på data. Elektrolyter bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Rekommenderas som ett av förstahandsmedlen för tarmsköljning före undersökning eller operation. Vistaprep har god dokumentation vad avser effekt och säkerhet, likvärdigt med Laxabon. Preparatet är godkänt för användande hos vuxna över 18 år. Preparatet har få kontraindikationer.

Vistaprep är ett sulfatfritt alternativ till Laxabon och erbjuder smak och luktfördelar jämfört med Laxabon. Har citrussmak. Således har preparatet en bättre patientfördragsamhet än Laxabon. Kan liksom Laxabon användas vid hjärt- eller njursvikt.

Inga större prisskillnader föreligger mellan de olika preparaten.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Di Palma, JA. & Marshall, JB. Comparison of a new sulfate-free polyethylene glycol electrolyte lavage solution versus a standard solution for colonoscopy cleansing. Gastrointest Endosc. 1990;36(3):285-9. PubMed
  2. Wirström et al, Patientnöjdhet och effekt av sulfatfri högvolymslaxering (Vistaprep) jämfört med standard högvolymslaxering (Laxabon) inför koloskopi – en pseudorandomiserad, kontrollerad studie. Abstract gastrodagarna 2018

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.